Boğaziçi Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Fakülte oldu

1995 yılında kurulan Yüksekokul, Boğaziçi Üniversitesi Senatosu ve Yükseköğretim Heyeti’nin (YÖK) kararı ve Cumhurbaşkanlığı onayıyla fakülteye dönüştü.

Yüksekokullar uygulamaya dayalı mesleksel eğitim verirken, fakülteler ileri seviye eğitime ve bilimsel araştırmaya odaklanmakta. Değişimle birlikte bu kısımların hem eğitim kalitesini artırması hem de başarılı öğrenciler için daha cazip hale gelmesi bekleniyor.

Fakültenin kuruluşu ile ilgili Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, “Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Türkiye’de alanında önder kabul edilen üç kısmımızı bünyesinde bulunduruyor. Bu kısımlarımız gerek akademik takımları gerek müfredatlarıyla yüksekokuldan çok aslında fakülte statüsüne layıktı. Hakikaten üniversitemizde bu husus uzun yıllardır gündemdeydi. Ben de rektörlük misyonunu devraldığım günden itibaren bu dönüşümü gerçekleştirmeyi kendime bir amaç olarak belirledim. Cumhurbaşkanımızın onayıyla 20 yıllık temenni ve çalışmalar muvaffakiyetle sonuçlanmış oldu” dedi.

Yorum yapın